MELIA (the MEtformin-LIfestyle in Antipsychotic users trial)


Achtergrond

Antipsychotica zijn effectieve medicijnen voor patiënten met schizofrenie of andere psychotische stoornissen. Een vaak voorkomende en hinderlijke bijwerking van antipsychotica is gewichtstoename. Het is nog onduidelijk of metformine, een medicijn dat op dit moment wordt voorgeschreven voor suikerziekte, in combinatie met leefstijlsessies van nut is om gewichtstoename door antipsychotica te verminderen. Daarom willen wij in dit geneesmiddelonderzoek het effect van metformine op gewichtstoename in deze patiëntengroep onderzoeken bij 256 mensen.


Wat is het doel van het onderzoek? 

Gewichtstoename door antipsychoticagebruik verlaagt de levensverwachting en kwaliteit van leven van schizofreniepatiënten. Patiënten die last hebben van gewichtstoename krijgen tijdens de reguliere behandeling leefstijlsessies aangeboden. Dit bestaat uit dieetadvies en bewegingstherapie. Met dit onderzoek willen wij uitzoeken of metformine, een medicijn dat op dit moment wordt voorgeschreven voor suikerziekte, in combinatie met leefstijlsessies tot een grotere gewichtsafname leidt dan alleen deze leefstijlsessies. In het onderzoek vergelijken we de werking van metformine en leefstijlsessies met een placebo en leefstijlsessies. Wij verwachten in dit onderzoek een effectievere gewichtsafname bij metforminegebruik. Als met dit onderzoek wordt aangetoond dat metformine naast leefstijlsessies een gunstige werking heeft op de afname van gewichtstoename, kan het uiteindelijk geregistreerd worden voor patiënten met gewichtstoename door antipsychoticagebruik.

Wie kan deelnemen aan het onderzoek? 

Mannen en vrouwen van 16 jaar of ouder die:

• Een schizofrenie spectrum stoornis hebben

• Antipsychoticum gebruiken sinds minimaal 3 maanden

• Overgewicht (BMI >25) hebben

• De Nederlandse taal beheersen

• Bereid zijn om reguliere leefstijlsessies te ondergaan

• Goed in staat zijn om een keuze te maken over eventuele deelname

Wat houdt deelname aan het onderzoek in? 

Wij zoeken 256 schizofreniepatiënten die antipsychotica gebruiken en vanwege gewichtstoename leefstijlsessies (willen) ondergaan. Zij worden door loting verdeeld in twee groepen: placebo en metformine. Het onderzoek duurt in totaal 52 weken waarvan 26 weken behandeling met metformine of placebo. Metformine wordt in het algemeen zeer goed verdragen maar kan bijwerkingen geven.


Het onderzoek bestaat uit vier afspraken van 20 tot 120 minuten per keer waarin het volgende wordt gedaan:


3 afspraken (week 0, week 13 en week 26):

Afname 3 buisjes bloed

Vragenlijsten

Lichamelijk onderzoek


1 afspraak na 52 weken:

Korte vragenlijst

Lichamelijk onderzoek


Daarnaast vindt er een telefonisch bezoek plaats van 5 minuten, 2 weken na start van de onderzoeksmedicatie.


De patiënten ontvangen naast reiskostenvergoeding 10 euro per bezoek.

Wie zijn de onderzoekers? 

Prof. dr. Wiepke Cahn, psychiater en hoogleraar, UMC Utrecht

Dr. Jurjen Luykx, psychiater en hoofdonderzoeker psychiatrische genetica, UMC Utrecht

Dr. Sinan Gül.ksüz, psychiater en assistent professor, Maastricht University

Drs. Nini de Boer, coördinerend onderzoeker en PhD student, UMC Utrecht


Geïnteresseerd in deelname? 

Heeft u vragen over het onderzoek of bent u geïnteresseerd om mee te doen aan dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of met Nini de Boer, coördinerend onderzoeker. 

Het is niet zeker dat u kunt deelnemen na aanmelding. De onderzoeksarts beoordeelt eerst, aan de hand van uw medische gegevens, of u voldoet aan alle criteria voor deelname.

Using Format